(1) Trung đội 4/ĐĐ4/LĐ81BCND

(2) VC's T-54 shot by 81 Airborne Ranger in An-Loc 1972

(3) Xe tăng T54 của VC bị Đại Đội 3/LĐ81BCND hạ tại chiến trường An Lộc 1972

(4) Chuẩn Tướng Lê văn Hưng

(5) 1st Lt. Trương văn Trí and Cpt. James L. Gerdeman

(6) Team 9 Leader, Lt. Nguyễn Sơn in 1966

(7) Delta Recon Team Leaders @ Nha-Trang in 1969.

 

(8) Tr/úy Nguyễn Sơn

(9) Lt Nguyễn duy Ân

(10) Delta officers 1970. Camp Nguyễn văn Tân Nha Trang

(11) Road Runner Team at Phụng Hoàng (Dakto) air strip. 

(12) Major Nguyễn Sơn, 81st ABR/ Section 3 Operation Assistant 1973.

(13) Jim Tolbert 

(14) Võ Xuân Ðồng

(15) Lương tấn Mẫn, Võ Xuân Ðồng

(16) Ảnh lưu niệm Ð/úy Lâm Quang Tấn và đồng đội ở Khe Sanh

(17) Ảnh gia đình Ð/Úy Lâm Quang Tấn. Th/Tá Tấn chết trong trại cải tạo thứ 7, Kiên Giang năm 1986

(18) Con em Ð/Úy Lâm Quang Tấn chụp ở trại Tịnh Biên

(19) Thiếu úy Lương Hữu Yên . Tử trận tại đồi Charlie, Kontum năm 1972 (img src Lương hữu Thược)

(20)

Thiếu úy Trần thanh Ðồng.  Tử trận tại đồi Charlie, Kontum năm 1972 

(21)

Thiếu úy Trần thanh Ðồng.  Tử trận tại đồi Charlie, Kontum năm 1972

(22)

Thiếu úy Trần thanh Ðồng.  Tử trận tại đồi Charlie, Kontum năm 1972

(23) Ðại bác 155mm ở trại Bunard (img src Les Walowicz)

  (top page)


Some of these photos are from the Green Beret Magazines. Reprint with permissions. The Magazines  are available from RADIX Press at (713) 683-9076 or sherman1@flash.net


| Home |
| Photos Index Page |
| book1 |
| book2 |
| book3 |
| book4 |
| book5 |
| Pictures of An-Loc |


Ðịa Chỉ Liên Lạc/ Contact:
Gia Ðình 81/BCD
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA
Email: deltabcd@yahoo.com


Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook
Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR

View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook