b1nnthanh1.jpg (2663 bytes)(1)Dam tang B1 Nguyen ngoc Thanh

beogam1.jpg (3640 bytes)(2)Trung doi "Beo Gam" nam 1962/ "Beo Gam" Platoon

dongxoai1.jpg (2246 bytes)(3) C130 dang chuyen BCD va Delta den phi truong
Dong Xoai de hanh quan vao chien khu D

dvday1.jpg (2251 bytes)(4)photo2/dvday.jpg

lntu1.jpg (3425 bytes)(5)Th/Ta Le nh Tu, cuu Tieu Doan Truong TD81/BCD

ltthiem1.jpg (2478 bytes)(6)Th/u Le Thu Thiem

nhloc1.jpg (3584 bytes)(7)Dam tang B1 Ng.huu Loc tu tran 27/11/72 tai Ben The

nhloctangle1.jpg (3863 bytes)(8)Toan dan chao cua LD81/BCND trong tang le B1 Ng.huu Loc

pvkhai1.jpg (3553 bytes)(9)Dam tang B1 Pham viet Khai tu tran chien khu D April/1/75

huynhbuprang1.jpg (2149 bytes)(10)Tr/u Trinh van Huynh tu tran 26/11/71 tai chien truong Campuchia

truhuynh1.jpg (3332 bytes)(11)Dam tang Tr/u Trinh v. Huynh tai ng/Trang Go Vap 29/11/1971

dtangtruhuynh1.jpg (3495 bytes)(12)Dam tang Tr/u Trinh v. Huynh tai ng/Trang Go Vap 29/11/1971

tsgiong1.jpg (2884 bytes)(13)TS1 Ng.v.Giong tu tran 22/7/1972 tai Hai-Lang, Quang Tri

ttthuan1.jpg (3363 bytes)(14)Dam tang Th/Ta Ton that Thuan cuu Tieu Doan Truong TD91/BCD, nguyen  chi huy truong B17 (1969)

tuongphu1.jpg (3227 bytes)(15)Th/Ta Pham van Phu, Chi Huy Truong LD77 (1961)(Tuan-Tiet sau ngay 30/4/1975)

vsaris1.jpg (3558 bytes)(16)Vong Saris bi thuong o doi Dong Long, An Loc 1972

mxhung1.jpg (3466 bytes)(17)Th/si Mai-xuan-Hung tu tran ngay 26/8/1974 tai chien-khu D

nhtinh1.jpg (2230 bytes)(18)TS1 Nguyen-Huu-Tinh tu tran tai Thuong-Duc ngay 19/9/1970

nvliem1.jpg (3834 bytes)(19)Nguyen-tri-Hoa, Nguyen-thanh-Chuan, Le-nhu-Tu (tu tran Mau-Than 1968 Nha-Trang) Nguyen-van-Liem (da hy sinh vi To-Quoc)

nvthich1.jpg (2587 bytes)(20)B1 Nguyen-Van-Thich tu tran ngay 5/1/1975 tai Phuoc-Long

voqua1.jpg (2582 bytes)(21)Vo Qua

pntruong1.jpg (1866 bytes)(22)D/uy Phan-Ngoc-Truong chet trong trai tu Ha Son Binh 1976 (Bac-Viet)

vqtai1.jpg (2596 bytes)(23)D/Ta Vu Quang Tai, Tu Lenh Pho LLDB

thsiduc1.jpg (3057 bytes)(24)Thuong-Si Duc tu tran tai lang Nhu-Le nam 1972

tubtho1.jpg (3296 bytes)(25)khong ro, Tran anh Tuan, Long loi, Tu ba Tho (tu tran o BenHet,Kontum 1969)

quysuu73a1a.JPG (7484 bytes)(26) Thiep Xuan cua LD 81/BCND nam 1973 (Quy-Suu)

vannghe1.jpg (3480 bytes)(27)Ban Van Nghe LLDB tai Bong Son 1967

deltat3a.jpg (3845 bytes)(28) Toan 3 tham sat Delta: Chester Howard, TS Thinh, Dino Bianchi, Th/u Ng.q.Khanh (tu tran An Loc 5/72)H/s Sang, TS Thien / Delta Team 3 Reconnessance

t3ready1.jpg (3869 bytes) (29) Toan 3 chuan bi xam nhap / Team 3 ready for infiltration

geneng1.jpg (4066 bytes) (30) Interpreters Nguyen Yen and Chu Thuong @ Hon Tre 1970 / Training @ Hon Tre, Nha Trang 1970

davidgrange1.jpg (2765 bytes)(31)Tr/u co van LD81/BCND 1972 / Former Advisor of 81st Ranger Airborne. Lt. David L. Grange1972

davidgrange2a.jpg (2876 bytes)(32) Tr/Tuong hoi huu David L. Grange / Ret. Major General David L. Grange

toan2a.jpg (2920 bytes)(33) Toan 2 Delta tu tran va mat tich Aug/1966 / Delta Recon. Team 2 Aug/1966

c47hoatieu1.jpg (3966 bytes)(34)Phi hanh Doan Viet-Nam C47 / C47 pilots on Project Delta 1964

bunard1.jpg (2386 bytes)(35)Trai LLDB Bunard trong cuoc hanh quan Delta April/1970 / Bunard LLDB Camp

khesanh1.jpg (2660 bytes)(36) Phi truong Khe-Sanh thang 8/1969 / Khe-Sanh Air Strip Aug/1969

hickoryhill1.jpg (3048 bytes)(37) Can cu Hickory phia Bac Khe-Sanh / Hickory Hill base by 3rd Marines


| Home |
| Photos Index Page |
| book1 |
| book2 |
| book3 |
| book4 |
| book5 |
| Pictures of An-Loc |

Dia Chi Lien Lac/ Contact:
Gia Dinh 81/BCND
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA
Email: deltabcd@yahoo.com


Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook
Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR
View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook


Some of these photos are from the Green Beret Magazines or Project Delta (B-52) CDRom. Reprint with permissions. The Magazines and CDROM are available from RADIX Press at (713) 683-9076 or sherman1@flash.net