Trung tướng Lê văn Nghiêm,  Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt từ năm 1963 đến năm 1964.


Home  |

Dia Chi Lien Lac/ Contact:
Gia Dinh 81/BCD
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com

Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook