Đại Tá Lê quang Tung, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt từ ngày binh chủng được thành lập vào tháng 4/1963. Đại tá Tung bị thảm sát ngày 1/11/1963 khi nền Đệ Nhất Cộng Hoà Việt Nam sụp đổ.


Home  |

Dia Chi Lien Lac/ Contact:
Gia Dinh 81/BCD
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com

Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook