Chuẩn tướng Lam Sơn Phan đình Thứ,  Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt từ năm 1964 đến cuối năm 1964. Chuẩn tướng Lam Sơn trở lại làm tư lệnh LLĐB trong thời gian ngắn năm 1969.

Tướng Lam Sơn, Phan đình Thứ sinh ngày 8 tháng 5 năm 1916, từ trần ngày 23 tháng 7 năm 2002 tại Sài Gòn, Việt Nam, hưởng thọ 87 tuổi

 


Home  |

Dia Chi Lien Lac/ Contact:
Gia Dinh 81/BCD
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com

Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook