GÐ 81 BCD/LLÐB xin hân hạnh giới thiệu đến quý độc giả Tuyển Tập Ðời Chiến Binh do GÐ 81 BCD/LLÐB ấn hành và sẽ phát hành trong ngày Ðại Hội kỳ VI, nhằm ngày 4 tháng 7 năm 2004.
Tuyển Tập Ðời Chiến Binh với 540 trang gồm những bài viết và hình ảnh có giá trị của LÐ81/BCND và Lực Lượng Ðặc Biệt trong cuộc chiến chống cộng sản trước năm 1975.

Giá sách là $20. Xin gửi thêm $2 tiền cước phí (shipping & handling) trong nội địa Hoa Kỳ, các quốc gia khác tiền cước phí $3. Quý vị có thể liên lạc bằng e-mail về deltabcd@yahoo.com hoặc gửi thư và money order về địa chỉ ở cuối trang.
Ướ c mong được quý vị nhiệt tình đón nhận.


Ngoài ra, chúng tôi vẫn còn một ít Ðặc San số 3. Giá $5 một số; Ðặc San số 4 giá $8 một số. Quý vị có thể đọc một số bài viết tiê biểu được trích đăng từ các đặc san cũ trên trang Vùng Kỷ Niệm


GÐ 81BCD/LLÐB
P.O.Box 1220
Garden Grove, CA 92842
USA

email: deltabcd@yahoo.com


HOME  |