Hình Ảnh Ðại Hội VII Chính Nghĩa ở Houston, Texas ngày 3, 4 tháng 7 năm 2009 

Phần hình ảnh GÐ81/BCDLLÐB Houston, Texas trên webshot đã không còn  hay đã thay đổi không còn xem được

Để ghi lại dấu ấn thành công Đai Hội VII Chính Nghĩa vào đầu tháng 7 năm 2009 tại Houston, Texas.  Hiện nay ban tổ chức ÐH đã đúc kết và thực hiện xong một bộ video DVD ghi lại hình ảnh trang trọng trong ngày Ðại Hội.  Bộ DVD này gồm có 2 đĩa: DVD Ðại Hội Chính Nghĩa và DVD Ðêm Hội Ngộ. BCH đã gửi DVD trên cho các hội viên và thân hữu .

Email: deltabcd@yahoo.com