Tiết Hạnh Khả Phong


Chúng ta chắc ai cũng đã có lần được nghe đến bốn chữ Tiết Hạnh Khả Phong, ấn chiếu do Vua ban cho những  tiết phụ (thủ tiết thờ chồng, nuôi con).  Có người đã được trông thấy bảng Tiết Hạnh Khả Phong nhưng cũng có người chưa bao giờ trông thấy được chiếu chỉ do Vua ban cho họ.  

Vào thời Quân chủ, những người đàn bà sau khi chồng chết họ sống trong cảnh mẹ goá con côi. Người đàn bà gánh vác hết công việc của người chồng tần tảo nuôi con cho thành nhân mà không tái giá.  Những tiết phụ này được người dân trong làng quý trọng, tiếng đồn tiết hạnh của tiết phụ qua các làng gần, làng xa và vang đến cung điện củaVua. Vua ban lệnh cho các quan thừa hành làm chiếu chỉ để tuyên dương khen thưởng cho người tiết phụ.

Ban chấp hành GĐ81/BCD/LLĐB rất hân hạnh đã nhận được những tài liệu quý giá này từ một hội viên của GĐ81 có nhã ý gửi đến, BCH GĐ81 xin chân thành cảm tạ.

Xin được phổ biến trên trang Website này để quý độc giả thưởng lãm

 

Chữ Hán đọc từ phải sang trái, từ trên xuống

Dịch âm: Sắc tứ Tiết Hạnh Khả Phong

Thừa Thiên phủ, Hương Thuỷ huyện, Lương Văn tổng, Thần Phù xã. Nguyễn thị Mai nải Phan văn Chỉ chi thê, hữu tiết hạnh danh văn khoáng tại thứ...(một chữ đọc không ra).

Tích lục tuyên...(một chữ đọc không ra)
Phủ lệ lai giả
Bảo Đại thập nhị niên, tam nguyệt, thập bát nhật.
Dịch nghĩa: Tờ Sắc của Vua TIẾT HẠNH KHẢ PHONG
Phủ Thừa Thiên, huyện Hương Thuỷ, tổng Lương Văn, xã Thần Phù, có Nguyễn thị Mai là vợ của Phan văn Chỉ, có tiết hạnh danh thơm gần xa
Được ngợi khen danh thơm tiếng tốt
Để khuyến khích cho lớp hậu sinh
Bảo Đại năm thứ mười hai, tháng ba ngày mười tám

Dịch âm: (Đọc từ bên phải sang trái, từ trên xuống)

Lễ Công Bộ
Vị tôn cấp sự cung chiếu bản niên. 

Khôn Nghị Xương Đức Hoàng Thái Hậu thất tuần đại khánh tiết

, ân chiếu nội nhất khoản tiết phụ lượng hành tưởng thưởng.  Tư cứ Thừa Thiên phủ vựng đệ Nguyễn thị Mai, Hương Thuỷ huyện, Thần Phù xã, hữu tiết hạnh danh vang hợp hành lục.  Cấp gia tưởng nhất đạo tính thính, y quan chế xuất ti chế tạo biển ngạch huyền quải

Tu chí tôn cấp giả.
Hữu tôn cấp.
Tiết phụ Nguyễn thị Mai tôn phụng.
Bảo Đại thập nhị niên, tam nguyệt, thập bát nhật.
Lễ Công Bộ đại thần Tôn thất Quảng lục cấp.

(Ấn:  Lễ Công Bộ đại thần)


Dịch nghĩa: Bộ Lễ vàBộ Công.
Vì lệnh trên làm việc cung kính theo lệnh truyền trong năm nay

Nhân dịp lễ thượng thọ thất tuần (70 tuổi) của đức Hoàng Thái Hậu Khôn Nghị Xương Đức, ân chiếu ban ra rộng rãi tưởng thưởng cho các tiết phụ (thủ tiết thờ chồng nuôi con).  Căn cứ theo lời trình của phủ Thừa Thiên thì bà Nguyễn thị Mai thuộc huyện HươngThuỷ, xã Thần Phù là người có tiết hạnh nổi tiếng lại có tính hạnh tốt

, được lời ban khen để cả vùng cùng nghe, cứ theo thể lệ triều đình mà xuất tiền chế tạo một tấm hoành phi để treo trên cửa nhà. 
Đợi cấp trên hết ban cho.
Cấp trên ban cho.

Tiết phụ Nguyễn thị Mai cung kính vâng mệnh trên

Bảo Đại năm thứ mười hai (1945), tháng ba, ngày mười tám.

Đại thần Bộ Lễ và Bộ Công, Tôn thất Quảng chép ra và ban cấp

(Dấu triện: Lễ Công Bộ Đại Thần)Home  | | Ben Le Cuoc song |         


Dia Chi Lien Lac/ Contact:
Gia Dinh 81/BCD
P.O. Box 1220
Garden Grove
California 92842
USA

Email: deltabcd@yahoo.com

Sign Gia-Dinh 81/BCND Guestbook Get your own FREE Guestbook from htmlGEAR View Gia-Dinh 81/BCND Guestbook