Tam anh tren chup vao dp Tet 1971 trc t gia /ta Ngo the Linh. Cam n BCD Pham Rang (4/T91/BCND) a gi tang. Xin cac ban bo tuc them nhng thieu xot ve ten tuoi.


Hang trc: Mac thng phuc ba Ngo the Linh, em va con cua ai ta Ngo the Linh

Hang 2: Tr/ta Phan ba Ky, Th/ta Trung, /ta Linh (co dau gach cheo tren ngc ao) Th/ta Hung mang knh en va /uy Huynh thanh Nhn.

Hang 3: Tr/uy Tung, Tr/Ta ao ang ai, tr/uy (khong nh ten), Th/ta Tran nh Thai (Hoi trng LLB hien tai), Tr/ta Nguyen c Pho, Tr/ta Ton that Chiem, Th/ta Quang, Th/ta Nguyen hu Ha (co rau), Th/ta Nguyen hai Trieu, th/uy Loc.

Hang sau cung: /uy Chau (mang kieng), /uy Nguyen ang Lau (3/91BCND), /uy Pham Rang (4/91BCND), Th/ta Vien, /uy Ngha, Th/ta Khanh