GÐ81/BCDLLÐB Thành Kính Phân Ưu

Được tin: Thân phụ của Võ-Sư VOVINAM Nguyễn-tiến-Hóa là:

Cụ PHERO Nguyễn-văn-Tạo đã tạ thế vào 6/4/2009 tại Rạch-Giá VIỆT- NAM

Hưởng thượng thọ 93 tuổi

 GÐ81/BCDLLÐB Thành -Thật Chia Buồn đến gia đình võ sư và cầu nguyện linh hồn của Cụ được sớm hưởng nhan thánh Chúa


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |