Gia đình 81 BCD đau buồn được tin thân mẫu BCD Lai Ðình Hợi :

  Cụ bà  Trần Thị Mẫn

Ðã từ trần ngày 14-10-2006  tại VA, Hoa Kỳ

Hưởng thọ 96 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn cùng đến gia đình BCD Lai Ðình Hợi

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |