GÐ81/BCDLLÐB Thành Kính Phân Ưu

Ðược tin bào huynh của BCD Ðào minh Hùng là ông Ðào Văn Tịnh đã từ trần 30 tháng 8 năm 2009 tại Ðức. 

Hưởng thọ 88 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình BCD Ðào minh Hùng và nguyện cầu cho linh hồn Giuse Ðào văn Tịnh được yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

 


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |