Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Nhạc phụ bạn Nguyễn văn Lân

Cụ ông Từ Hồng Phát

Tạ thế ngày 21/03/2001 tại Maryland, USA

Hưởng thọ 86 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng gia đình bạn Nguyễn văn Lân


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |