Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Giáo Sư Nguyễn Ích Xuân

Thân phụ của tử sĩ Nguyễn Văn Ánh/LÐ81/BCND

Ðã t thế ngày 4 tháng 9 năm 2007

tại Hungtington Beach, California, USA

Hưởng thọ 80 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình  giáo sư Nguyễn Ích Xuân 


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |