Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân phụ bạn Hứa Thiện Hùng

Cụ ông Hứa Hoành

Tạ thế ngày 31/10/2002 tại Quận Cam, California

Hưởng thọ 93 tuổi

Linh cửu đã được mai táng ở vườn Vĩnh Cữu, Peek Family ngày 6 tháng 11 năm 2002

Thành Thật chia buồn cùng gia đình bạn Hứa Thiện Hùng và nguyện cầu hương hồn cụ Hứa Hoành được tiêu diêu miền cực lạc

Điện Thoại Phân Ưu (408)  923-4683


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |