Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Cụ Ông Ðinh Văn Yên

Thân phụ của BCD Ðinh Thanh

Ðã t thế ngày 28 tháng 12 năm 2007

tại  Vũng Tầu, Việt Nam

Hưởng thọ 90 tuổi

Thành kính chia buồn cùng gia đình  gia đình BCD Ðinh Thanh 


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |