Gia Đình 81 BCD thành chia buồn đến gia đình anh chị Lê-Đắc-Lực khi hay tin nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ

Chú ruột của chị Lê Đắc Lực đã vĩnh viễn xa lìa nhân thế trong ngày Chủ Nhật 23 tháng 9 năm 2001 vào lúc 10:15 tại tư gia, thành phố Glendale, tiểu bang California.

Xin cầu nguyện cho hương hồn cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ được siêu thoát về miền Cực Lạc.


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |