Gia đình 81 BCD đau buồn được tin nhạc phụ BCD Trần Chí Dương:

Cụ Ông: Nguyễn Phúc

  Ðã từ trần ngày 25/05/2007  tại SÀi Gòn, VN

Hưởng thọ 67 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn đến gia đình BCD Trần Chí Dương

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |