Gia đình 81 BCD đau buồn được tin nhạc phụ BCD Ngô Thế Hùng :

  Cụ ông  Lý văn Chính

Ðã từ trần ngày 05/07/2006  tại Westminster, California

Hưởng thọ 85 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn đến gia đình BCD Ngô Thế Hùng

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |