Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin Nhạc Phụ Bạn  Mai văn Bằng:

Cụ ông Lê Chu Toàn

Tạ thế ngày 7 tháng 8 năm 2001 tại Biên Hoà, Việt Nam

Hưởng thọ 74 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng bạn Mai Văn Bằng và gia đình


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |