Gia đình 81 BCD đau buồn được tin nhạc phụ của Bác Sĩ Lê Thành Ý :

  Cụ Ông  Ðinh Tiến Thịnh

Ðã từ trần ở Toronto, Canada

Hưởng thọ 87 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn cùng BCD đến gia đình Bác Sĩ Lê Thành Ý

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |