Gia đình 81 BCD đau buồn được tin thân phụ BCD Phan Anh Tuấn

và cũng là nhạc phụ BCD Ðỗ Trọng Ðạt :

  Cụ ông  Phan Sâm

Ðã từ trần ngày 6-11-2006 tại Sàigòn, Việt Nam

Hưởng thọ 86 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn đến gia đình BCD Phan Anh Tuấn và Ðỗ trọng Ðạt

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |