Gia đình 81 BCD đau buồn được tin nhạc phụ BCD Ðỗ Ðức Thịnh:

  Cụ ông  Trương Ngã Quyền

Ðã từ trần ngày 30-03-2007 tại Sàigòn, Việt Nam

Hưởng thọ 95 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn đến gia đình BCD Ðỗ Ðức Thịnh

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |