Gia đình 81 BCD đau buồn được tin hiền thê bạn Trần Nguyên Long:

Emmanuell Nguyễn Giáng Vân

Pháp Danh Chơn Tịch Tịnh

Tạ thế ngày 10 tháng 3 năm 2008, nhằm ngày 3 tháng 2 năm Mậu Tý

Hưởng Dương 53 tuổi

Tại Nam Úc Châu, Adelaide, Australia

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn cùng BCD Trần Nguyên Long

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |