Gia đình 81 BCD đau buồn được tin hiền thê bạn Nguyễn viết Mùi từ trần khi về thăm Vietä-Nam ngày 9 tháng 3 năm 2001.

Hưởng thọ 70 tuổi

Thành thật chia buồn cùng bạn Nguyễn viết Mùi


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |