Gia đình 81 BCD đau buồn được tin hiền thê bạn Hồ Tâm:

Lê Thị Bích Thuỷ

Tạ thế ngày 5 tháng 7 năm 2001 tại California

Hưởng thọ 65 tuổi

Thành thật chia buồn cùng gia-đình bạn Hồ Tâm


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |