Gia Đình 81 BCD  Kính Thông Báo đến toàn thể anh em BCD và LLĐB.

Thân Mẫu của bạn Dương Toàn Thịnh, Bà Dương văn Sâm nhũ danh Vũ thị Dần, Pháp Danh Diệu Mẫn đã tạ thế lúc 2:10 chiều ngày 29 tháng 8 năm 2001, hưởng thọ 79 tuổi.

Lễ Phát Tang 8 giờ sáng ngày 31 tháng 8 năm 2001. Di quan ngày 2 tháng 9 năm 2001.

Nguyện cầu hương hồn bà Vũ thị Dần, Diệu Mẫn được an lạc nơi cõi Niết Bàn

Điện thoại của tang gia 619-233-9999

Hội Trưởng Phan Văn Huấn cùng toàn thể anh chị em GĐ81/BCND Thành Kính Phân Ưu.


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |