Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Nhạc Mẫu bạn Chu Ngọc Thường

Cụ Bà Theresa Phạm Thị Năm

Đã mãn phần ngày 30 tháng 6 năm 2002 tại Việt Nam

Hưởng thọ 83 tuổi

Thành Tâm  chia buồn cùng gia đình bạn Chu Ngọc Thường và chị Thiên Lý


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |