Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân mẫu BCD Nguyễn Hoàng Long là cụ bà:

Nguyễn Thị Loan

Đã mãn phần ngày 11tháng 09 năm 2005 tại thành phố Mobile, AL

Hưởng thọ 81 tuổi

Thành Kính chia buồn cùng gia đình BCD Nguyễn Hoàng Long


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |