GÐ81/BCDLLÐB Thành Kính Phân Ưu

đến gia đình  cựu Ðại Tá Trần Doãn Thường khi nghe tin phu nhân đại tá là bà Nguyễn Phương Mỹ đã từ trần ngày 6 tháng 7 năm 2009 tại  Bayshore, Pasadena Texas.

Hưởng thọ 85 tuổi

 


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |