Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân Mẫu của bạn   Nguyễn văn Đại (TX)

Cụ Bà Maria Nguyễn thị Tại

Tạ thế ngày 12/01/2001 tại Lâm Đồng, Bảo Lộc

Hưởng thọ 88 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng bạn Nguyễn văn Đại


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |