Gia Đình 81 BCD thành kính chia buồn với bạn Lê Sanh Dũng khi nghe tin thân mẫu của bạn:

Bà Nguyễn Thị Qưới

Từ trần tại Việt-Nam ngày 22 tháng 10 năm 2001

Hưởng thọ 86 tuổi

Thành  thật  chia buồn cùng bạn Lê Sanh Dũng và tang quyến trước sự mất mát đau buồn


| Home |  | Trang Tiếc Thương |