Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân Mẫu bạn Trần Ngọc Trí

Cụ Bà Nguyễn Thị Hoa

Tạ thế ngày 24/01/2001 tại Orange County, California

Hưởng thọ 88 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng bạn Trần Ngọc Trí


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |