Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân Mẫu của bạn Võ Hùng Phương

Cụ bà Nguyễn thị Bẩy, pháp danh Diệu Hồng

Tạ thế ngày 6/01/2001 tại Saigòn

Hưởng thọ 86 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng bạn Võ Hùng Phương và gia đình


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |