Gia đình 81 BCD đau buồn được tin :

  Lê văn Vinh

đã tử nạn xe hơi ngày 29-07-2006

tại Pensylvania

Hưởng dương 51 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn cùng BCD đến gia đình BCD quá cố Lê Văn Vinh

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |