Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Phu Nhân Ðại Tá Lâm Quang Phòng

Đã mãn phần ngày 5 tháng 10 năm 2004 tại Sacramento, California

Hưởng thọ 82 tuổi

Thành Kính chia buồn cùng gia đình cựu Ðại Tá Lâm Quang Phòng


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |