Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân Mẫu bạn Chu Ngọc Thường

Cụ Bà Cổ Thị Phượng

Tạ thế ngày 16/02/2001 tại Huntington Beach, California

Hưởng thọ 77 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng gia đình bạn Chu Ngọc Thường


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |