Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Cụ Bà Châu Ngọc Phấn

Nhạc mẫu của Bác sĩ Lê Thành Ý đã tạ thế ngày 24 tháng 2 năm 2008

Hưởng thọ  80 tuổi

Thành Kính chia buồn đến gia đình  Bác sĩ Lê Thành Ý


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |