Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thân mẫu BCD Vũ Xuân Thông là cụ bà:

Maria Cao Thị Hà

Đã tạ thế ngày 19 tháng 3 năm 2006 tại SàiGòn, Việt Nam

Hưởng thọ 97 tuổi

Thành Kính chia buồn cùng gia đình BCD Vũ Xuân Thông


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |