Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

Cụ Ông Vũ Thông Xai

Thân phụ bạn Vũ thông Hải (Autralia)

vừa mãn phần tại Long Thành, Việt-Nam

Thành Thật chia buồn cùng gia đình bạn Vũ Thông Hải


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |