Gia đình 81 BCD đau buồn được tin:

Thiếu Tá Trần Văn Thọ, nguyên trưởng ban 3 của Liên Ðoàn 81/BCND đã từ trần lúc 3:15 chiều ngày 02 tháng 11 năm 2005 tại Sacramento. California

Hưởng thọ 63 tuổi

Gia Ðình 81 Biệt Cách Dù, Lực Lượng Ðặc Biệt thành kính chia buồn đến gia-đình Thiếu Tá Trần Văn Thọ


Ngày giờ thăm viếng linh cữu:

Thứ Sáu ngày 4 tháng 11 năm 2005 sau 5:00 giờ chiều
Thứ Bẩy, Chủ Nhật ngày 5, 6  tháng 11 năm 2005 từ 10:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều.
Ðúng 2:00 giờ chiều sẽ có lễ phủ Quốc Kỳ do cựu SVSQ-VBQGVN-K13 Nguyễn văn Bồng được ủy nhiệm. Ðại Tá Từ Vấn (Hội trưởng hội Võ Bị Quốc Gia Ðà-Lạt ở Sacramento) là trưởng ban tổ chức tang lễ. Hội trưởng GÐ81/BCD/LLÐB sẽ đại diện cho GÐ81/BCD/LLÐB đọc lời phân ưu.


Từ trái sang phải. Hàng đầu: Thân nhân BCD Trần Văn Thọ

Hàng sau: BCD Ðào minh Hùng, BCD Phan Văn Huấn, BCD Dương toàn Thịnh, BCD Võ xuân Ðồng

Thân nhân và bằng hữu tiễn đưa  BCD Trần Văn Thọ đến nơi an nghỉ nghìn thu.

Quang cảnh tang lễ BCD Trần Văn Thọ

Ảnh lưu niệm đồng đội cũ từ xa và vùng phụ cận về tham dự đám tang BCD Trần Văn Thọ.

Từ trái sang phải: Vợ chồng BCD Trần Quang Huế, không rõ danh tính,BCD Ngô đức Tỵ, không rõ danh tính,không rõ danh tính,BCD Phan Văn Huấn, không rõ danh tính, không rõ danh tính, BCD Nguyễn Văn Bồng, BCD Võ xuân Ðồng, BCD Ðào minh Hùng, BCD Dương toàn Thịnh


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |