Gia Ðình 81/BCD/LLÐB Ðau Buồn Ðược Tin:

Anh Trần Kim Phát

thuộc LÐ81/BCND đã từ trần vì ung thư gan vào tháng 1 năm 2005

tại ngã tư An Sương, hưởng dương 51 tuổi.

GÐ81/BCD/LLÐB thành kính phân ưu đến gia đình anh Trần Kim Phát


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |