Gia đình 81 BCD đau buồn được tin:

bạn Trần Huy Quyền

Huấn Luyện Viên Võ Thuật LĐ81/BCND

Tạ thế ngày 12/01/2001 tại Melbourne,Australia

Hưởng dương 56 tuổi

Thành thật chia buồn cùng gia-đình bạn Trần Thiện Cơ


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |