Gia đình 81 BCDLLÐB đau buồn được tin:

Cựu Trung Tá  Trần Hữu Tác, Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh LLÐB đã  từ trần lúc 08:00 giờ sáng ngày 16.11.2010 tại bệnh viện St. Jude Medical Center, Westminter California, hưởng thọ được 81 tuổi

Gia đình GÐ81/BCD/LLÐB thành kính chia buồn đến gia đình Trung Tá Trần hữu Tác

 Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |