Gia Đình 81 BCD đau buồn được tin:

anh  Trần Văn Tự (HLV Nhẩy Dù/LLĐB)

Tạ Thế ngày 5 tháng 6 năm 2000 tại Houston, Texas

Thành Thật chia buồn cùng bà quả phụ Trần văn Tự và gia đình


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |