Gia đình 81 BCD đau buồn được tin bạn Trần Ngọc Nam thuộc Binh Chủng Lực Lượng Ðặc Biệt :

  Ðã từ trần ngày 8-1-2007  tại California

Hưởng thọ 72 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn đến gia đình bạn Trần Ngọc Nam

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |