BCH Gia Ðình 81/BCD/LLÐB thông báo tin buồn:

BCD Trần quang Huế

Pháp danh Tâm Hoà

Trưởng Ban 1

 Liên Đoàn 81 Biệt Cách Nhảy Dù. 

Sinh Năm 1940

Tại Làng Phù Ốc, Huyện Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên

Đã vĩnh viễn xa lìa nhân thế 03:37 sáng ngày 15 tháng 5 năm 2016,  tại San Jose, California, Hoa Kỳ.

Hưởng thọ: 77 tuổi.

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính phân ưu cùng  chị Huế và toàn thể tang quyến.

 BCH/GĐ81BCDLLĐB.  

Chương trình tang lễ và Cáo Phó của tang quyến và điện thoại liên lạc:


Home  |  | Trang Tiếc Thương |  | Email:deltabcd@yahoo.com |