Gia đình 81 BCD đau buồn được tin Trung Tá Tôn Thất Chiêm, LLÐB

  Ðã từ trần ngày 10/04/2007  tại Westminster, California

Hưởng thọ 78 tuổi

Gia Ðình 81/BCDLLÐB thành kính chia buồn đến gia đình Trung Tá Tôn Thất Chiêm

 


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |