Gia đình 81/ BCD/LLĐB đau buồn được tin:

anh Phạm văn Thành

Cựu Toán Trưởng Toán 1 Delta (1966) đã từ trần ngày 20 tháng 8 năm 2002 (tức ngày 12 tháng 7 năm Nhâm Ngọ) tại Florida.

Hưởng thọ 63 tuổi

GĐ81/BCD/LLĐB thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Phạm văn Thành và gia-đình


Home  |  |Trang Thuong Tiec |  | Email:deltabcd@yahoo.com |