Gia Đình 81 BCD/LLÐB đau buồn được tin:

Thân Mẫu BCD Phan Thái, Cụ Bà Phan Nguyên nhũ danh Vương thị Thất

Thất lộc ngày 11/06/2004 tại California

Hưởng thọ 96 tuổi

Thành Thật chia buồn cùng gia đình anh chị Phan Thái


| Home |  | Trang Tiếc Thương  |